Station Ede-Wageningen is het digitale uithangbord van de culturele proeftuin Ede-Wageningen 2019-2021. Die proeftuin is op haar beurt een zoektocht naar verbinding en interculturele samenwerking in de regio van Ede en Wageningen. Het doel: meer zichtbaarheid voor een uniek kleurenpalet aan culturele activiteiten. Een toelichting.

Verbinding is een in de cultuurwereld veel gebezigde term, vooral vanuit bestuurlijke kanalen. Maar is het een doel op zich? Wij denken van niet. Juist die opgelegde verbinding is in onze ogen niet duurzaam. Toch drijft het woord als een ultiem resultaat altijd weer boven in gesprekken tussen bestuur, makers en publiek. Dat is niet voor niets. Er zijn vele rapporten verschenen die hebben aangetoond dat verbinding resultaat oplevert. Of het nu is tussen buren in een wijk, steden op bestuurlijk niveau of culturele instellingen in een regio. Omdat je – vergeef ons het cliché – samen echt sterker kunt zijn. En dan hebben we het niet over verkapte bezuinigingen via opgelegde fusies, maar over echte verbinding, echt contact, een oprechte interesse in wat er elders gebeurt en begrijpen dat je gezamenlijk kleurrijker bent dan in je eentje. De vraag “hoe dan?” is de focus van deze proeftuin. 

De gemeenten Ede en Wageningen hebben met ondersteuning van de provincie Gelderland en het Rijk een tweejarig praktijkgericht experiment opgezet dat een antwoord probeert te vinden op precies deze vraag: hoe kunnen we bijdragen aan een duurzame verbinding in de regio, binnen culturele spelers, maar ook buiten het klassieke cultuurveld, met andere voor de regio karakteristieke spelers?

De vraag “hoe dan?” is de focus van deze proeftuin

Hoe bijzonder zijn we echt?

Iedere identiteit, of het nu een wijk, een stad of een regio is, gelooft graag dat ze uniek is. De realiteit is dat de regio Ede-Wageningen is zoals vele anderen in Nederland: veel overeenkomsten en toch treden publiekelijk vooral de verschillen onder het voetlicht. Vraag iemand uit Ede naar Wageningen – of andersom – en ervaar het zelf. Dat geldt ook voor de dorpskernen in haar gezamenlijke schaduw: Bennekom, Renkum, Ederveen, Lunteren en al die andere omringende kernen.

We willen die beleving van mensen niet aan de kant schuiven. Het zijn geen verzinsels, maar reële verschillen, die hebben bijgedragen aan een kenmerkende identiteit van een specifieke regio. Dat is in onze regio niet anders dan elders in het land. Die verschillen bevatten potentie. Als het lukt om ze te behouden en toch onderdeel te laten zijn van een groter plaatje.

De proeftuin in praktijk: verbinding & zichtbaarheid

Wil je een ander resultaat, dan moet je ook wat anders proberen

Deze proeftuin hoopt van al die bonte kleuren een mooi palet te maken vanuit de overtuiging dat al die karakteristieke tinten samen een veel aantrekkelijker beeld oplevert dan het om de beurt belichten van de afzonderlijke kleuren. Verbinden dus. Onder het voetlicht brengen. Niet omdat verbinden een doel op zich is, maar omdat elke kleur beter tot zijn recht komt in relatie tot haar omgeving. Als we die omgeving en hun onderliggende relatie maar zichtbaar maken. En om dat te kunnen bereiken en een ander resultaat te behalen, moeten we iets anders doen dan we gewend zijn.

Dat doen we op dit moment op twee manieren: met het bijzondere verbindingsproject Shared_Studios en met een rondreizende podcastserie die mensen en organisaties niet dwingt om te verbinden, maar via haar gesprekken zelf de verbinding probeert te leggen:

Shared Studios

Shared_studios biedt een totaalervaring waarin mensen vanuit verschillende werelddelen bij elkaar komen en met elkaar dansen, praten, eten en samenwerken. Bezoekers zien elkaar op ware grootte en hebben daadwerkelijk oogcontact door innovatief gebruik van technologie. Omdat de ruimtes op beide plekken identiek zijn, ontstaat het gevoel dat je daadwerkelijk op dezelfde plek bent.

(NB: als gevolg van corona is de fysieke ontmoetingsplek van dit project per 1 januari 2021 helaas niet meer actief.)

Tussenstop

Tussenstop is een podcastserie die door de regio Ede-Wageningen reist en bijzondere mensen en plekken over het voetlicht brengt. Dat doet ze door op die bijzondere plekken te spreken met personen die het verschil maken te praten over hun reis: waar komen ze vandaan, waar willen ze heen, wat houdt hen op de been, waar dromen ze van?

Graffiti collab

Dankzij het initiatief van Astrant-Ede is er een bijzondere samenwerking ontstaan tussen popUPop Wageningen, Thuis Wageningen en Astrant-Ede. Een samenwerking met een heel tastbaar resultaat in de vorm van een heuse graffiti HOF in haven van Wageningen, die sinds het eerste HOF festival in juli 2021 wekelijks onder handen wordt genomen door lokale graffiti kunstenaars (in wording).

ContribUte


ContribUte initiatiefnemers Laura en Percy geloven dat ieders leven het vertellen waard is. Iedereen heeft een verhaal en alleen al dat verhaal is het delen waard. Daarom gaat het duo in een viertal buurtfestivals deze verhalen oogsten en de eigenaren coachen het verhaal op het podium tijdens het buurtfeest te vertolken.

Maanlanders picknick

Theatergroep Maanlanders werkt aan een plan om een theatrale picknick te organiseren waar bezoekers ook performers worden. De proeftuin heeft met haar initiële bijdrage het startschot gegeven voor de overige financiering. Uitvoering wordt verwacht in de loop van 2022.

(Station Ede-Wageningen)

De metafoor behoeft hopelijk geen toelichting. Je krijgt hem toch: het station van Ede en Wageningen, als neutraal terrein tussen de twee gemeenten in, de plek waar beiden samenkomen. Maar ook een metafoor voor de reis die we ondernemen, op zoek naar een rijker cultureel landschap. En deze website als de digitale verslaglegging van die reis.