Toen Sonja van der Arend op haar 17e naar Wageningen kwam, wilde ze niets minder dan het milieuprobleem oplossen. Het liep anders, ze schikte zich in het stramien van de onderzoekers die de WUR aflevert. Juist via die weg vond ze hier alsnog wat ze zocht. Haar proefschrift mondde uit in een roman over een aquatisch ecoloog die de Europese kaderrichtlijn Water moet invoeren in zijn eigen waterschap. Het was het vertrekpunt van een schrijverscarrière en thuiskomen voor Van der Arend zelf. Een gesprek over je weg vinden.

Meer weten over Sonja of haar laatste project Zinzin en de Stichting Schrijfplezier, neem dan contact op via haar website!